Laboratorier

Læs om vores arbejde med et teknologisk løft af universiteternes laboratorier. (Unilab)

Moderne forskningsstandarder

Bygningsstyrelsen gennemførte sammen med eksterne rådgivere i 2008-2009 en undersøgelse af tilstanden på samtlige universitetslaboratorielokaler under den statslige huslejeordning, inkl. de indfusionerede sektorforskningsinstitutioner.

Rapporten ”Tilstandsvurdering af laboratorier ved universiteterne under huslejeordningen, inkl. Sektorforskningsinstitutioner” fra juli 2009 viste et behov for investeringer i et teknologisk løft såvel som i en generel modernisering, så universiteternes laboratorier kan leve op til moderne forskningsstandarder. Det samlede moderniseringsbehov for universiteternes laboratorielokaler blev opgjort til ca. 6 mia. kr.

I aftale om "Fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012" blev der afsat 1 mia. kr. årligt i 2010-2012 til et teknologisk løft af universiteternes laboratorielokaler under den statslige huslejeordning. Samtidig blev det besluttet at iværksætte en grundlæggende modernisering af laboratorielokalerne til i alt ca. 3,0 mia. kr., som finansieres inden for den statslige huslejeordnings rammer.

På baggrund af rapporten iværksatte Bygningsstyrelsen et teknologisk løft af laboratorierne til moderne forskningsstandarder, hvilket inkluderer opgradering af ventilation, klima- og CTS-anlæg samt tilhørende styringssystemer. Samtidig igangsatte Bygningsstyrelsen en grundlæggende modernisering af universiteternes laboratorielokaler. Du kan læse om de forskellige projekter i galleriet.

Bygningsstyrelsen har udarbejdet en række basiskrav til henholdsvis laboratorieerstatningslokaler og genopretning af eksisterende laboratorielokaler for at understøtte det fælles kvalitetsniveau, som skal være gennemgående i Bygningsstyrelsens laboratoriebyggeri på landsplan. Nøgleordene her er funktionalitet, fleksibilitet og foranderlighed, og herunder energi- miljø- og bæredygtighed og tilgængelighed. Basiskravene forventes at foreligge i en revideret udgave i juni 2013.

Ofte stillede spørgsmål

  • Hvad er CTS?
    CTS står for Central Tilstandskontrol og Styring
  • Hvad betyder "indfusionerede sektorforskningsinstitutter"?
    Samtidig med universitetsfusionerne i 2007, hvor 12 universiteter blev til 8, fusionerede Danmarks Tekniske Universitet med Forskningscenter Risø, Dansk Rumcenter, Danmarks Fødevareforskning og Danmarks Fiskeriundersøgelser.
    Danmarks Miljøundersøgelser og Dansk Jordbrugsforskning blev en del af Aarhus Universitet. Statens Byggeforskningsinstitut blev en del af Aalborg Universitet, og Statens Institut for Folkesundhed fusionerede med Syddansk Universitet.