SDU, OU 37, 2. etape

Udbygning af byggeafsnit OU-37 til en ny samlet bygningskomposition langs universitetsplateauets vestflange.

Campusvej 55, 5200 Odense Vis placering på kort

FAKTA

Bygherre
Bygningsstyrelsen
Arkitekt
CUBO Arkitekter A/S
Landskabsarkitekt
Thing & Wainø Landskabsarkitekter ApS
Ingeniør
Lemming & Eriksson A/S
I brug
2011

Byggeriet indebar en udbygning af byggeafsnit OU-37 til en ny samlet bygningskomposition langs universitetsplateauets vestflange. Udbygningen huser Institut for Biokemi og Molekylær Biologi BMB.

Nybygningen viderefører den eksisterende bygningsstruktur fra byggeafsnit OU-37 i to bygningslænger placeret nord for det eksisterende bygningsanlæg.

Projektet tager udgangspunkt i universitetets oprindelige strukturelle ide og præciserer på denne måde en ærlighed i konstruktion og installationer som en del af det arkitektoniske udtryk i nybygningen. Det bærende konstruktionsprincip blev defineret ud fra ønsket om maksimal fleksibilitet: Et robust og enkelt hus med minimale bindinger imellem tekniske installationer og hovedkonstruktioner.

En gennemgående indvendig trappe i laboratoriedelen, forbinder de tre etager og en afskærmende glasvæg langs alle trappens løb er dekoreret af kunstneren Niels Erik Gjerdevik.

Den generelle indvendige materialeholdning bærer præg af de funktionelle krav og samspillet med laboratorieinventaret. Visionen var at få laboratorieområderne til at fremstå som en funktionel og designmæssig helhed.

Byggeafsnittet markerer et facademateriale i slægtskab med de oprindelige bygningsanlæg og med udstrakt brug af cortenstålplader. Corten anvendes specielt til at markere de lavere bygningsdeles dialog med de eksisterende bygninger.

I og med at den nye tilbygning lægger sig i forlængelse af den eksisterende bygning, var det naturligt at arbejde videre med gårdrummet på samme måde som i det allerede opførte projekt. Via grønne bølger af vedbend terrasseres terrænet således ned til kælderområdet, hvilket giver mulighed for at passere under en ny gangbro.

Fra kælderniveauet terrasseres terrænet igen via grønne bølger op i det eksisterende terræns niveau. I vedbendterrasseringen skydes en terrasse ind med mulighed for ophold. Herfra er der et smukt kig ud over græsarealerne og skoven. Gjerdevik har ligeledes udsmykket en murflade i forbindelse med dette opholdsareal.