Mærsk Bygningen tager form

Mærsk Bygningen, der skal rumme fremtidens forskning indenfor sundhed tager nu form. De første ni etager, tårner sig op i det københavnske bybillede og kan allerede ses fra både Blegdamsvej og Nørre Allé.

09.07.2014

En byggeplads der summer af liv

I den kommende tid vil man kunne se aktiviteten på byggepladsen stige i takt med, at flere og flere entreprenører påbegynder deres arbejde. I øjeblikket arbejdes der bl.a. på højhuset, kantinefløjen, de øvrige sidebygninger og den del af bygningen, der vil forbinde Mærsk Bygningen med Panum.

Byggepladsen summer af aktivitet, og de tre tårne, som skal danne base for højhuset, er netop nået op i ni etagers højde. Sideløbende arbejdes der på etagedækkene, som på nuværende tidspunkt er støbt i fem etager.

Opførelsen af sidebygningerne er blevet rykket frem i tidsplanen, hvilket bl.a. har medført, at råhuset til kantinefløjen nu er opført i fuld størrelse. Derudover er terrændækkene til de fire 'sidebygninger' ved at blive anlagt, og samtidig arbejdes der hårdt på varegården. Endvidere er installationsarbejdet påbegyndt i Mærsk Bygningens forskellige kældre, hvorfra installatørerne vil arbejde sig op gennem bygningen. Forpladsen, der vender ud mod Blegdamsvej, begynder også så småt at tage form. Den æstetisk smukke plads vil i fremtiden danne indgang til Panum og den nye Mærsk Bygning. 

Dermed bliver det næste store skridt i byggeprojektet facaden. Fra midten af juli påbegyndes facademonteringen nemlig, som forventes færdigmonteret i starten af år 2015.  

Bygningen der skal huse international forskning i verdensklasse

Bygningen kommer til at give Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 15 ekstra etager, som i alt udgør 42.700 m2. 12 af etagerne bliver arbejdsplads for nogle af verdens førende forskergrupper, som bl.a. skal forske og finde løsninger på presserende folkesygdomme som bl.a. inkluderer kræft, fedme og diabetes, der hvert år har store samfundsmæssige- og menneskelige konsekvenser.

Mærsk Bygningen kommer således til at danne ramme om international forskning i verdensklasse. Bygningen vil selvfølgelig også rumme faciliteter som auditorier og undervisningslokaler, der skal bruges til at undervise studerende fra Københavns Universitet i sundhed og sygdom.  

Få mere viden om forskningen i Mærsk Bygningen her.