Justering af huslejeordningen

Regeringen har nu tiltrådt de justeringer af statens huslejeordning som Danske Universiteter og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet tidligere er nået til enighed om.

05.07.2013

Aftalen betyder i første omgang fem konkrete ændringer i vilkårene i huslejeordningen, som både gør ordningen mere fleksibel og billigere for universiteterne. Desuden lægges der op til igangsættelse af et udredningsarbejde med henblik på en evaluering af hele ordningen.

Læs hele aftalen under "Læs mere" til højre.