Universiteterne

Universiteterne og videregående uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet og Uddannelsesministeriet

Universiteterne og uddannelsesinstitutionerne varierer i størrelse og geografisk spredning.  CBS og DTU er bygningsmæssigt selvejende og håndterer dermed deres egne bygninger. Universiteterne indgår som udgangspunkt selv kontrakter med private udlejere.

Bygningsstyrelsen samarbejder direkte med det enkelte universitet eller institution. Bygningsstyrelsen har ligeledes samarbejde med Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser på en række strategiske områder.