Fem spadestik markerer opførelsen af forskertårn på Nørrebro

NØRRE CAMPUS

30.08.2012

Den 30. august markerer Københavns Universitet byggestarten på udbygningen af Panum, der huser universitetets sundhedsvidenskabelige forskning og uddannelser. Når byggeriet står færdigt i 2015, vil Panum åbne sig for omverdenen med grønne park-områder og en plads foran det nye 15 etagers forskertårn.

- Over de næste tre år gør vi en drøm til virkelighed. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet får nu et samlet løft, som sikrer vores muligheder for også i fremtiden at være blandt de allerbedste inden for forskning i fx livsstilssygdomme, sund aldring, immunologi og hjerte- og hjernesygdomme, siger dekan Ulla Wewer.

Det nuværende Panum er bygget i 1970’erne og 1980’erne, og den nye bygning er en hårdt tiltrængt udvidelse af kapaciteten på Panum. Med byggeriet får fakultetets forskere og studerende blandt andet state of the art laboratorier, auditorier og undervisningslokaler samt cykelkælder og kantine. Samtidig bliver der skabt nye grønne parkområder, en boldbane, en stor ny forplads og et udsigtspunkt med mulighed for offentlig adgang på øverste etage.

- Vi udvider rammerne for forskning og uddannelse, så vi kan få flere studerende igennem en videregående uddannelse og tiltrække de bedste forskere i verden. På den måde er det nye Panum et fyrtårn for regeringens ambition om mere og bedre uddannelse på internationalt niveau, siger klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard.

Hele fem spadestik markerer byggestarten den 30. august 2012. Klima-, energi og bygningsminister Martin Lidegaard, A.P. Møller Fondens bestyrelsesformand Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla, sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen, rektor Ralf Hemmingsen og dekan Ulla Wewer tager alle fat for at markere starten på det nye byggeri.

 
Byggeriet er blandt andet gjort muligt via en donation fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal på cirka halvdelen af de samlede byggeudgifter. De øvrige midler kommer primært fra en bevilling afsat på Finansloven 2010 til modernisering af universiteternes laboratoriefaciliteter. Bygningsstyrelsen er bygherre og står for opførelsen af det nye Panum.

Plads til undervisning og forskning
Det nye Panum er tegnet af arkitektfirmaet C.F. Møller i samarbejde med Rambøll Rådgivende ingeniører og SLA landskabsarkitekter. Med en højde på 15 etager bliver den nye bygning et vartegn for København og Københavns Universitet. Byggeriet lægger op til et mere udadvendt samspil med omgivelserne. Undervejs i byggeprojektet har en stor gruppe af universitetets medarbejdere og studerende deltaget i processen med at få det nye hus til at fungere optimalt:

- Det har været min klare ambition, at det nye byggeri skulle få de studerende til at have lyst til at arbejde og studere på Panum i langt højere grad, end dagens betonkasse indbyder til. Jeg håber, at vi med de åbne faciliteter skaber mulighed for løbende fornyelse og plads til de næste generationer af studerende, siger stud.med. Signe Glargaard, der har været en af repræsentanterne i brugergrupperne, som har givet input til projektet.

Byggeriet følger tankegangen i bydelsprojektet ’Vidensbydel Nørre Campus’, som er et projekt, der skal binde Københavns Universitet, Rigshospitalet, De Gamles By, Fælledparken og Nørrebros øvrige naboer og virksomheder bedre sammen.


Kontakt
Konst. kommunikationschef Charlotte Aabo
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Telefon: 2495 9731
Mail: caa@life.ku.dk

Fakta om byggeriet

• Cirka 42.700 nye kvadratmeter. 75 meter højt med 15 etager over gadeplan. Ny forplads og campuspark med boldbane, opholdspladser, gang- og cykelstier
• Totalrådgiver: Arkitektfirmaet C.F. Møller
• Bygherre: Bygningsstyrelsen
• Pris: 1.323 mio. kr., hvoraf A.P. Møller Fonden bidrager med op til 655 mio. kr. Bygningsstyrelsen finansierer resten af byggeomkostningerne.
• Færdigt i 2015
• Læs mere om byggeriet på: http://sund.ku.dk/byggeri