Inspirationsdag om campusudvikling

SDU's idrætsanlæg anvendes i undervisningsøjemed af Institut for Idræt. Udenfor undervisningstid bruges det af beboere både fra området og fra andre dele af Odense. SDU's idrætsanlæg anvendes i undervisningsøjemed af Institut for Idræt. Udenfor undervisningstid bruges det af beboere både fra området og fra andre dele af Odense.

Den 5. november 2014 inviterede Bygningsstyrelsen til inspirationsdag for interesserede universitetskunder. Temaet var "Campusudvikling" og gav de tilmeldte mulighed for at høre om metoder, modeller og konkrete eksempler på by- og campusudvikling, ligesom der var rig lejlighed til at udveksle erfaringer og ideer.

Inspirationsdagen foregik i Odense, hvor dagen blandt andet bød på besøg i "Den Røde Infoboks" med oplæg om udviklingen af Thomas B. Thriges Gade, der er et projekt, som vil omdanne en trafikeret gade til et levende byrum.

Deltagerne var også på rundtur på Syddansk Universitets (SDU) campus for at se eksempler på nye læringsrum og ”Gydehutten” - det centrale strøg med campustorv og kaffebar.

Derudover var der oplæg om aktuel viden og cases vedr. campus- og byudvikling ved projektchefen for udviklingen af Thomas B. Thriges Gade og SDU's tekniske chef om planerne for campusområdets udbygning.