Bygningsstyrelsen er blevet del af energipartnerskabet Gate 21

Bygningsstyrelsen bliver dermed den første statslige styrelse i Gate 21 og skal sammen med kommuner, private virksomheder og forskningsinstitutioner arbejde for en grøn og bæredygtig udvikling i samfundet.

12.02.2013

Gate 21's partnerkreds tæller 50 medlemmer, der alle er de bedste inden for deres felt. Bygningsstyrelsen træder ind i Gate 21 med særlig interesse i og kompetencer inden for en bæredygtig omstilling af bygningsmassen i Danmark.

Chef for Planlægning og Energi, Kristian Lyk-Jensen, forventer at partnerskabet vil bidrage til Klima-, Energi- og Bygningsministeriets arbejde med energioptimering.

”Som del af Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet er Bygningsstyrelsen meget engageret i arbejdet med regeringens kommende strategi for energirenovering af den danske bygningsmasse. Vi er overbeviste om, at de mange partnere i Gate 21 kan bidrage positivt til dette arbejde. Herudover håber vi at kunne trække på Gate 21 i Bygningsstyrelsens omfattende indsats med energioptimering af de 4 mio. m2 kontor- og universitetsbygninger, som styrelsen administrerer, forklarer Kristian Lyk-Jensen.

Samarbejde om fremtidens teknologi

Som et led i partnerskabet indgår Bygningsstyrelsen et samarbejde med Gate 21 om udbredelse af online-værktøjet energimål.dk, hvor ejere, administratorer og lejere kan få overblik over energirenoveringsmuligheder af kontorbygninger. Energimål.dk bygger på de mange data, som i forvejen findes i energimærkningsdatabasen og BBR. Derudover vil samarbejdet bestå i videndeling og udvikling af fælles forsøgsprojekter, der kan danne grund for morgendagens metoder til energioptimering.

I Gate 21 ser direktør Poul Erik Lauridsen frem til et tættere samarbejde med Bygningsstyrelsen:

”Bygningsstyrelsen er den første styrelse i partnerkredsen, og vi ser meget frem til at kunne samarbejde tæt med statens største bygherre og ejendomsadministrator om nye metoder til at gøre den eksisterende bygningsmasse klar til en fossilfri energiforsyning i 2035. Bygningsstyrelsens erfaringer med energirenovering vil gavne hele partnerkredsen og de fremtidige fælles innovationsprojekter,” forklarer han.

Kristian Lyk-Jensen ser også et stort potentiale i partnerskabet:

”Vi ser frem til at være en del af Gate 21’s unikke sammenkobling af de interessenter, der efterspørger grønne løsninger, og de virksomheder, som leverer fremtidens teknologi. Den kobling er en forudsætning for, at Danmark også fremover kan være i front med grøn teknologi".