Solceller til Sydsjælland og Lolland-Falster Politi

Adfærdsregulering ikke nok; Sydsjælland og Lolland-Falster Politi etablerer solceller for at reducere elforbruget

30.09.2013

Sydsjælland og Lolland-Falster Politi har henvendt sig til Bygningsstyrelsen, fordi de ønsker at få opsat solceller. Det skyldes, at Næstved og Slagelse Politi i øjeblikket har et meget stort elforbrug - i 2012 havde Næstved Politi et elforbrug på 478.513 kWh og hos Slagelse Politi lå det på 399.752 kWh.

Det høje elforbrug på de to stationer skyldes blandt andet, at der i forbindelse med politikredsreformen i 2007 blev etableret vagtcentral, servicecenter og 112- alarmcentral, som skal bruge strøm til bl.a. ventilation, kølelofter og serverrum.

Adfærdsregulering ikke længere nok

Politikredsen har i perioden fra 2009-2012 kørt et projekt om adfærdsregulering, hvor de enkelte lokalstationer blev belønnet med 50 % af værdien af deres sparede kWh-forbrug. Nu har man dog efterhånden nået det fulde potentiale ved adfærdsregulering, og derfor er der behov for at ty til nye tiltag for at reducere elforbruget.

Sydsjælland og Lolland-Falster Politi ønsker at starte med at få en forundersøgelse af etableringen af solceller på politistationerne i Næstved og Slagelse. Hvis denne forundersøgelse viser, at det vil være rentabelt at etablere solceller, er ambitionen, at alle deres politigårde på sigt skal have solceller. Det kommer til at ske i følgende rækkefølge; Næstved, Slagelse, Vordingborg, Nykøbing F. og Nakskov. Planen er, at forundersøgelsen og projektforslaget for politistationerne i Næstved og Slagelse, vil være afsluttet inden årets udgang.

Ifølge Ahmad Ghadimi, som er projektleder ved Bygningsstyrelsen, er en af de helt store gevinster ved etableringen af solceller, at politistationerne vil tilegne sig betydelige årlige el-besparelser. Næstved Politi vil få en årlig el- besparelse på 60.000 kWh/år, imens Slagelse Politis årligt vil spare 52.800 kWh/år.

Fakta om projekterne på de to politistationer

Næstved Politi

  • Samlet areal max 600 m2, det svarer til ca. 72 kWp (Kilo Watt Peak er en betegnelse for den maksimale produktionskapacitet for et solcellepanel)
  • Årlig el-besparelse på 60.397 kWh/år
  • Energitiltagenes samlede reduktion i CO2–udledning er 23.494 kg. om året.


Slagelse Politi

  • Samlet areal max 500 m2, svarer til ca. 60 kWp (Kilo Watt Peak er en betegnelse for den maksimale produktionskapacitet for et solcellepanel)
  • Årlig el-besparelse på 52.800 kWh/år
  • Energitiltagenes samlede reduktion i CO2–udledning er 20.539 kg. om året.