De fire byretter i Herning, Holbæk, Holstebro, Kolding - OPP

De fire byretter i Herning, Holbæk, Holstebro og Kolding samt Vestre Landsrets bitingsted i Kolding er opført som konsekvens af domstolsreformen fra 2006.

Fordelt på fire adresser i hhv. Herning, Holbæk, Holstebro og Kolding , Vis placering på kort
  • Retten i Herning: Udefra Retten i Herning: Udefra
  • Retten i Herning: Retssal Retten i Herning: Retssal
  • Retten i Kolding: Udefra Retten i Kolding: Udefra
  • Retten i Kolding: Udefra Retten i Kolding: Udefra
  • Retten i Kolding: Retssal Retten i Kolding: Retssal
  • Retten i Holbæk: Ved hovedindgangen Retten i Holbæk: Ved hovedindgangen
  • Retten i Holbæk: Retssal Retten i Holbæk: Retssal
  • Retten i Holbæk: Interiør Retten i Holbæk: Interiør

FAKTA

Bestiller
Bygningsstyrelsen
Bruger
Retterne i Herning, Holbæk, Holstebro og Kolding
OPP-leverandør
SEB OPP A/S
Arkitekt
Arkitema Architects K/S
Rådgiver
Kuben Management A/S og Grant Thornton (bestillerrådgivere)
Ingeniør
Bascon A/S
Entreprenør
A. Enggaard A/S
Øvrige
Driftsoperatør: Caverion
I brug
2012

De fire byretter i Herning, Holbæk, Holstebro og Kolding samt Vestre Landsrets bitingsted i Kolding er opført som konsekvens af domstolsreformen fra 2006. Reformens formål var at effektivisere retternes arbejde strukturelt og indholdsmæssigt.

Pr. 1. januar 2007 blev de hidtidige 82 retskredse sammenlagt til 24 nye retskredse samtidig med, at der blev gennemført indholdsmæssige reformer. Dermed blev der stillet nye krav til størrelsen og indretningen af retsbygningerne.

Opførelsen af de fire nye retsbygninger blev på baggrund af en konkret egnethedsvurdering udbudt samlet i ét OPP-udbud, så én OPP-leverandør blev kontraktpart for alle fire delprojekter.

Bygningsstyrelsen (daværende Slots- og Ejendomsstyrelsen) gennemførte i 2009 sammen med de enkelte retter og Domstolsstyrelsen udbuddet i en konkurrencepræget dialog, hvor tilbudsgiverne fik mulighed for at udfordre udbudsmaterialet. Den 4. juni 2010 indgik Bygningsstyrelsen de fire kontrakter med den vindende tilbudsgiver, A. Enggaard A/S.

Der blev i udbuddet lagt vægt på, at retsbygningerne udadtil skal signalere, at her har Danmarks Domstole til huse - det skal således være tydeligt for enhver, at bygningerne er netop retsbygninger. Bygningerne udstråler på en nutidig og langtidsholdbar måde den seriøsitet og autoritet, der naturligt må knyttes til en bygning, der rummer den dømmende magt.

Bygningerne understøtter rettens særlige position i byerne som repræsentant for den 3. statsmagt. Retsbygningerne udstråler værdighed, troværdighed og integritet og samtidig fremstår de imødekommende og åbne.

I henhold til kontrakterne skulle de enkelte retsbygninger tages i brug senest 1. juli 2012. For to af retsbygningerne har det gode samarbejde mellem OPP-leverandøren, Bygningsstyrelsen, Domstolsstyrelsen og ikke mindst de enkelte retter resulteret i en tidligere ibrugtagning. Således blev Retten i Herning taget i brug den 1. marts 2012, mens Retten i Holstebro blev taget i brug den 1. april 2012.

Kunst på stederne

Herning: Skulptur foran indgangen (Jørgen Pedersen). Indvendig udsmykning v. Torgny Wilcke (farvelagte lægter på væggene og stor lampe i foyerrum)

Holbæk: Tina Ratzer (udsmykning af foyerrum i form af maleri og billedvævning)

Holstebro: Ann Sophie Stærk (foyerrum og vægge i områder med publikum)

Kolding: Eske Kath (indvendigt).