Rejsegilde på noget stort...

I onsdags var Bygningsstyrelsen vært ved rejsegildet på Bygning 41 på Odense Campus, der trods sine beskedne 4.500 m2, er startskud og 1. etape til noget meget større, nemlig Nyt SUND, der bliver på ca. 50.000 m2. Projektdirektør Jan Q. Rasmussen holdt rejsegildetalen.

08.02.2013

Når bygningen står færdig i starten af 2014 vil den indledningsvis blive benyttet som aflastningsbygning for Biologisk Institut til genhusning ved modernisering af en række laboratorier på universitetet.

Bygningen får en materialesammensætning, der veksler mellem beton og cortenstål og er i et formsprog, der respekterer universitets oprindelige bygningsudtryk. Dvs. endnu en bygning der på bedste vis føjer sig til det Campus Odense, der blev grundlagt for mere end 40 år siden, og samtidig vil harmonere flot med senere års udbygning af campus mod vest.

Energioptimeret til 2015

Da Bygningsstyrelsen hører under Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, falder det naturligt, at der er fokuseret på et bæredygtigt og energioptimeret byggeri med bl.a. naturlig ventilation og varmegenvinding. Byggeriet overholder kravene til lavenergiklasse 2015, hvilket bl.a. inkluderer solcelleanlæg på bygningens tag, energioptimering og anvendelse af LED belysningsarmaturer.

Totalrådgiver er:
CUBO Arkitekter i samarbejde med rådgivende Ingeniører Lemming & Eriksson og Landskabsarkitekten Torben Wainø.

Fagentreprenørerne er:
Råhus: Jacobsen & Blindkilde A/S
Lukning: HS Hansen A/S
Tømrer: Hans Jørgensen & Søn A/S
Gulv: Fyns Gulvmontage A/S
Maler:  Boris Christensen, Malergruppen A/S
VVS/Vent: Ribe VVS Service A/S
CTS: GK Danmark A/S
El: Linde EL A/S
Inventar: Labflex A/S
Gartner: Ribergaard A/S