Campusudvikling

Læs om campusudvikling.

Vidensbyggeriet vokser i skala. Planlægning af universiteter handler i dag om byomdannelse, regional udvikling og dannelsen af kraftcentre for forskning og undervisning. I en international konkurrence om viden og talent kan universiteter og andre uddannelsesinstitutioner både bidrage til og drage nytte af det fysiske miljø omkring dem. Hvordan vidensbyggeriet i praksis kan understøtte dette, undersøger Projekt Campus, der er et udviklingsarbejde, Bygningsstyrelsen har igangsat. Projektet leverer idékatalog og formidler viden og cases til Bygningsstyrelsens kunder, rådgivere og beslutningstagere.

Campus er et paraplyprojekt

Campus-projektet er paraply for en række initiativer, som fokuserer på udviklingspotentialet for vidensbyggeri. Bygningsstyrelsens andre publikationer inden for Projekt Campus kan du finde under Publikationer.

Video om helhedsplan på Aalborg Universitet

Aalborg Universitets hovedcampus i Aalborg Øst er under udvikling. Derfor tog Bygningsstyrelsen initiativ til en helhedsplan for området, som blev færdig i slutningen af 2015. Den er udarbejdet i et samarbejde med Aalborg Universitet og i dialog med Aalborg Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen samt Himmerland Boligforening.  

Nedenfor kan du se en video om samarbejdet og visionerne for fremtidens campus i Aalborg Øst.