Ledelsesfokus, intelligent energistyring og energiindsatser giver resultater

04.06.2014

Bygningsstyrelsens og HOFORs smiley-ordning for varmeforbruget i offentlige kontorbygninger afføder flotte besparelser. På Slotsholmen er der i perioden 2011 til 2013 opnået en samlet besparelse på 2200 MWh svarende til 1. 2 mio. kr. i 2013 priser ekskl. moms.

På Bygningsstyrelsens hjemmeside kan du se udviklingen i varmeforbruget for en række af Bygningsstyrelsen ejendomme, samt varmemærket for den enkelte ejendom. Det enkelte varmemærke viser energiindsatser og udviklingen i kWh/m² i forhold til året før, mens oversigten viser udviklingen over en 3 årig periode angivet i MWh og kr.

Læs mere om varmemærkeordningen og se varmemærker og forbrugsoversigt