Ombygning af Holbæk Østre skole til kontor

Tilbage til oversigten

Folkeskole i Holbæk ombygges til brug for statslige kontorarbejdspladser. Bygningerne er opført ml 1900-198'erne i mursten med skifer/eternittage. Ejendommen er et tre-fløjet anlæg med skolegård, som også ombygges. Antal m2-bygning: ca. 5400 i én etage incl. tagrum plus delvis kælder. Grundareal ca. 10.000 m2 i alt. Arbejderne omfatter bygningsbasis, primære bygningsdele, komplettering, overflader, VVS-anlæg, El-anlæg, Inventar og Terrænarbejder.

Projektet udbydes i totalentreprise, udbud med forhandling. Der forventes prækvalificeret 4 bydende. Tildelingskriteriet er bedste forhold mellem pris og kvalitet med underkriterierne Pris – Organisation og Projektstyring – Kvalitet. Udførelsesfasen forventes at starte med kontrahering primo 2019 - under forudsætning af de bevilgende myndigheders godkendelser - og afsluttes senest medio 2020. Bygningsstyrelsen opfordrer også mindre og mellemstore lokale virksomheder til at byde på opgaven.