Tinglysningsretten i Hobro - OPP

Som følge af domstolsreformen er Danmarks 24 tinglysningskontorer blevet erstattet af én stor tinglysningsret, som er placeret i en nyopført bygning i Hobro.

Majsmarken 5, Hobro Vis placering på kort
  • Tinglysningsretten i Hobro: Interiør Tinglysningsretten i Hobro: Interiør
  • Tinglysningsretten i Hobro: Møderum Tinglysningsretten i Hobro: Møderum
  • Tinglysningsretten i Hobro: Kantine Tinglysningsretten i Hobro: Kantine
  • Tinglysningsretten i Hobro: Udefra Tinglysningsretten i Hobro: Udefra
  • Tinglysningsretten i Hobro: Udefra Tinglysningsretten i Hobro: Udefra

FAKTA

Bestiller
Bygningsstyrelsen
OPP-leverandør
Team MTH Nordjylland
Arkitekt
Cubo Arkitekter
Ingeniør
Rambøll Danmark
Entreprenør
MT Højgaard
I brug
2009

Bygningen er opført og efterfølgende drevet som OPP projekt og blev taget i brug den 1. april 2009, som det første statslige OPP projekt.

Erfaringerne herfra har været meget positive. Samarbejdet med kommunen fungerede rigtig godt. Bygningen blev afleveret til tiden med meget få mangler og også i driftsfasen, fungerer bygningen upåklageligt.

Bygningen rummer ca. 150 medarbejdere og ca. 500m² arkiver. Der er lagt stor vægt på at opnå en høj grad af fleksibilitet i de konstruktive principper og de tekniske installationer, så det er muligt at imødekomme fremtidige organisatoriske ændringer.

Konstruktivt er huset opbygget med bærende facader og etageadskillelser i betondæk, der spænder fra facade til facade. Alle skillevægge mellem kontorer, med undtagelse af få stabiliserende vægge, er udført som ikke bærende, lette gipsvægge på stålskelet. Samtidig er facaderne designet og formgivet over et facademodul på 1,5m, hvilket gør det muligt at optage alle tænkelige ændringer i planløsninger indenfor et modul på 1,5m. De tekniske installationer understøtter ligeledes denne fleksible opbygning.

Kontorfløjene er delvist åbnet med glaspartier ind til de enkelte kontorer. Dermed sikres en ”gennemsigtighed” i bygningen med udsigt fra kontorerne og dagslys til gangarealerne.