Hvem er vores kunder?

Hvem er Bygningsstyrelsens kunder?

Vores kunder er nogle af landets vigtigste, statslige institutioner.

Vi har:

  • Ca. 180 kunder på kontorområdet i statsejendomme
  • Ca. 215 kunder på kontorområdet i private lejemål
  • 18 kunder på uddannelsesområdet fordelt på ca. 900 bygninger/dellejemål.

Politiet

 

Forsvaret

Bygningsstyrelsen lokaliserer alene Forsvaret i kontorlejemål udenfor kaserneområder og lignende. Lokaliseringer inden for Forsvarets område i øvrigt (kaserner m.v.) varetages af Forsvaret selv.