Organisering

Implementeringen af den fællesstatslige facility managementløsning løses i et samarbejde mellem Bygningsstyrelsen, Moderniseringsstyrelsen og de berørte institutioner.

Bygningsstyrelsen har det overordnede ansvar for den samlede implementeringsopgave med at etablere den fællesstatslige facility managementløsning.

De berørte institutioner er med til at drøfte løsningen og deltager aktivt i etableringen.

Moderniseringsstyrelsen har ansvaret for at understøtte de berørte institutioner i deres håndtering af de personalemæssige forhold via vejledning og rådgivning. Ligeledes vil Moderniseringsstyrelsen sikre dialogen med personaleorganisationerne på centralt niveau.

Bygningsstyrelsen indhenter erfaringer fra blandt andet Forsvaret og politiet, som i dag har en integreret facility managementløsning.

Se hvilke institutioner der er omfattet af de forskellige bølger i venstremenuen.