Retten i Aarhus, ombygning af Erhvervsarkivet

Ejendommen skal indrettes med retssale, mødelokaler og kontorer til brug for Skifte- og Fogedretten

Vester Allé 12, 8000 Aarhus C Vis placering på kort
  • Erhvervsarkivet i Aarhus Erhvervsarkivet i Aarhus

FAKTA

Bygherre
Bygningsstyrelsen
Kunde
Domstolsstyrelsen
Bruger
Retten i Aarhus
Totalrådgiver
H+Arkitekter A/S, Rønnow Arkitekter A/S, Tækker Rådgivende Ingeniører A/S
Budget
80 mio.
Areal
3.600 m2
I brug
2020

Erhvervsarkivet, der har været lejer i bygningen siden 1963, er fraflyttet bygningen. Ejendommen skal fremadrettet indrettes med retssale, mødelokaler med tilhørende funktioner samt kontorer til brug for Skifte- og Fogedretten. Under forpladsen etableres kantine og tunnelforbindelse til Tinghuset, Vester Allé 10, hvor Retten har til huse i dag.

Hovedbygningen kaldet 'Smykkeskrinet' er tegnet og opført af Hack Kampmann i 1898-1902 som domicil for Statsbiblioteket i Aarhus og betragtes som et betydeligt værk i dansk arkitektur. Bygningen, forareal med mure og indkørsel samt læsesalens nagelfaste inventar og lysekroner er fredet.

At restaurere et ”smykkeskrin” er forpligtende. Værdierne skal bevares og nye lag skal leve op til den skønhed, originalitet, holdbarhed og brugbarhed, der ligger i det originale ”skrin”. Tiltag må ikke kompromittere de bærende bevaringsværdier og deres indbyrdes hierarki. Karakteren af æstetiske og arkitektoniske tiltag og materialevalg skal forstærke og fremdrage de eksisterende kvaliteter i den fremtidige løsning. Da bygningen er fredet, skal projektet godkendes af Slots- og Kulturstyrelsen.

Detaljeringen af de nye tilføjelser til bygningen tager udgangspunkt i en moderne fortolkning af arkitekturen. Originaliteten sikres ved, at så mange oprindelige rumstrukturer, overflader og materialer samt møblementet i læsesalen bevares. Skæmmende bygningsdele og interiør, der er tilføjet senere, fjernes for at understrege de oprindelige bygningsværdier og den originale arkitektur.

Skønheden sikres ved, at de tilføjede bygningsdele – nyt fast inventar, perforerede/dekorerede overflader, døre, forsatsvinduer mm - er velproportionerede og har en høj materiale- og byggeteknisk kvalitet. Tilføjelserne vil fremstå klare og entydige i behørig respekt for det eksisterende, så der ikke for eftertiden hersker tvivl om, hvad der er oprindeligt, og hvad der er nyt. På den måde vil bygningen leve videre som tidssvarende retsbygning og kulturel seværdighed med stor fortælleværdi.

Bygningens rumstruktur er gennemgående respekteret ved disponeringen af den fremtidige rumfordeling. Læsesalen, som er et meget markant arkitektonisk rum med særdeles fine udsmykninger, er bygningens omdrejningspunkt. Den vil fremadrettet fungere som samling og fordeling af Rettens publikumsorienterede funktioner. Stueetagen og 1. sal anvendes til ekspedition, kasser, notar, retssale, møderum og retsmægling. Den adskilte underetage anvendes til administrative funktioner mv. Der er stort fokus på, at nødvendige tiltag vedrørende brand, akustik og tekniske installationer integreres på en måde, så der opnås en balance mellem bevaringsinteresser og et fornuftigt indeklima.