Rammeaftale om Totalrådgivning

Tilbage til oversigten

Bygningsstyrelsen ønsker at indgå rammeaftale om totalrådgivning indenfor byggeri og anlæg. Rammeaftalen omhandler opgaver på kontor- samt undervisnings- og forskningsområdet. Med stor diversitet i opgavetyper, ny- og tilbygning, modernisering, renovering, vedligehold m.v. er det vigtigt, at Bygningsstyrelsen har en totalrådgiver, med underrådgivere, der samlet har en bred kompetenceprofil samt kan afstemme deres organisering iht. den enkelte opgave. Rammeaftalen opdeles i tre delaftaler. 

Rammeaftalen skønnes at have en samlet værdi for de 3 delaftaler over en 4-årig periode på i alt 300 mio. DKK.

Ud over Bygningsstyrelsen vil også andre Ordregivere have mulighed for at trække på rammeaftalen. Se nærmere i udbudsmaterialet