Facility management

Facility managementopgaverne i en stor del af staten samles hos Bygningsstyrelsen. Opgaverne vil blive håndteret med fokus på kvalitet, effektivitet og kundetilfredshed.

Illustration af statens fælles facility management i drift Illustration af statens fælles facility management i drift

Ny illustration viser kommende facility managementløsning i drift

Den fælles facility managementløsning kan være svær at forklare, og hvordan er det lige med roller og ansvar, når vi går i drift? For at give et overblik over den kommende fælles løsning har Bygningsstyrelsen fået udarbejdet en illustration. Den er primært rettet mod nuværende og kommende institutionerr i den fælles løsning.

Den nye tegning skal ses som et dialogredskab, som kan være med til at give overblik samt afklare roller og ansvar mellem institutionerne, leverandøren og Bygningsstyrelsen.

Hent illustrationen

Facility management i staten samles hos Bygningsstyrelsen

Facility managementopgaverne (FM) i en stor del af staten samles hos Bygningsstyrelsen. Opgaverne vil blive håndteret med fokus på kvalitet, effektivitet og kundetilfredshed. Den daglige leverance vil blive varetaget i én samlet løsning af en ekstern leverandør. Løsningen vil omfatte en del af de statslige institutioner fra 2019. Efter en evaluering vil den fælles facility management blive udrullet til resten af de omfattede institutioner.

Den ny løsning blev lanceret i regeringens udspil fra maj 2017: Fælles løsninger frigør penge til velfærd.
 
De enkelte statslige institutioner er i dag som hovedregel hver især ansvarlige for at organisere og indkøbe facility managementydelser. Det sker både som serviceydelser fra private leverandører (som fx rengøring og kantiner) og ved at institutionerne selv ansætter medarbejdere til at løse opgaverne (som fx intern service og internt vedligehold).

Hvad er facility management?

Der er flere definitioner på facility management. Den fællesstatslige facility managementløsning omfatter de ydelser i en institution, der understøtter institutionens kerneforretning og driften af bygningen.

Det drejer sig om renhold, kantine og mødeforplejning, intern service, reception, indvendigt vedligehold, pleje og renhold af udearealer, affaldshåndtering, bygningssikkerhed og ledelse af disse.