Institutioner i bølge 1

Institutioner i første bølge

Institutionerne i bølge 1 er:

 • Fra Finansministeriet: Digitaliseringsstyrelsen, Moderniseringsstyrelsen og Statens It.

 • Fra Skatteministeriet: Hele ministerområdet.

 • Fra Justitsministeriet: Civilstyrelsen, Datatilsynet og Tilsynet med Efterretningstjenesterne.

 • Fra Sundheds- og Ældreministeriet: Styrelsen for Patientklager.

 • Fra Børne- og Undervisningsministeriet: Styrelsen for IT og Læring (Aarhus-afdelingen)

 • Fra Miljø- og Fødevareministeriet: Fødevarestyrelsen.

 • Fra Erhvervsministeriet: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Nævnenes Hus og Sikkerhedsstyrelsen.

 • Fra Transport- og Boligministeriet: Bygningsstyrelsen, Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen, Færdselsstyrelsen, Vejdirektoratet og Banedanmark.

 • Fra Klima-, Energi- Forsyningsministeriet: Forsyningstilsynet.

 • Fra Udlændinge- og Integrationsministeriet: Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

 • Rigsrevisionen