SDU MMMI, udvidelse af Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet

Tilbage til oversigten

Opgaven udbydes som totalrådgivning. SDU ønsker med udvidelsen at imødekomme væksten i forsknings- og uddannelsesmiljøet på MMMI og knytte det tættere til beslægtede miljøer på Det Tekniske Fakultet.

Bygningen opføres som en selvstændig nybygning placeret i sammenhæng med og forbindelse til MærskMc-Kinney Møller Instituttet (SDU Odense byggeafsnit 33) og ingeniørstudiernes bygninger (SDU Odense byggeafsnit 42/43 og 44). Den udbudte totalrådgivning indeholder udover projektering af selve bygningen også landskabsprojekt for de tilstødende udearealer samt byggeledelse. Den ydre fremtræden af bygningen og landskabsbearbejdning har til formål at skabe sammenhæng imellem eksisterende bygninger og udearealer og den indre funktionalitet i bygningen skal blandt andet bestå af et dreamlab, værksteder, grupperum, møderum, kontorrum og fællesarealer.