Introduktion til din serviceløsning

Her på siden finder du introduktionsfolderen til din institution.

Her på siden finder du introduktionsfolderen til din institutions serviceløsning.

Folderne er lavet så målrettet din institution som muligt, men vær opmærksom på, at serviceløsningen på præcis din lokalitet kan afvige fra informationen i folderen, da nogle institutioner har mange lokaliteter med forskellige serviceløsninger.

Vil du vide præcis, hvilke serviceydelser din lokalitet får leveret, skal du henvende dig lokalt til din serviceorgnisation.

Introduktionsfoldere for bølge 1

Finansministeriet
Digitaliseringsstyrelsen, Moderniseringsstyrelsen og Statens It

Hent folder

----------------------------

Skatteministeriets Koncern
Hele ministerområdet. Gælder for alle adresser på nær de syv nedenfor under "Skatteministeriets Koncern (færre services)"

Hent folder

----------

Skatteministeriets Koncern (færre services)

 • Containervej 6, Nordhavn
 • Lauritzens Plads 1, Aalborg
 • Cargo Centervej, Billund
 • Sigurd Espersensvej
 • Klubiensvej 3, København Ø
 • Thorsvej 8, Padborg
 • Passagerterminalen 10, Billund

Hent folder

----------------------------

Justitsministeriet
Civilstyrelsen, Datatilsynet og Tilsynet med Efterretningstjenesterne

Hent folder

----------------------------

Sundheds- og Ældreministeriet
Styrelsen for Patientklager

Hent folder

----------------------------

Børne- og Undervisningsministeriet
Styrelsen for IT og Læring (Aarhus-afdelingen)

Hent folder

----------------------------

Miljø- og Fødevareministeriet
Fødevarestyrelsen

Hent folder

----------------------------

Erhvervsministeriet
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Nævnenes Hus og Sikkerhedsstyrelsen

Hent folder

----------------------------

Transport- og Boligministeriet


Færdselsstyrelsen
, Sorsigvej 35, Ribe
Bygningsstyrelsen, Thomas Helsteds Vej 9A, Skanderborg

Hent folder

----------

Banedanmark
Gælder for alle adresser undtagen lokaliteterne under "Banedanmark (alle services)" samt "Kontorknudepunkt Kalvebod Brygge"

Hent folder

----------

Banedanmark (alle services)

 • Bakkeledet 2, 4000 Roskilde
 • Banegårdsvej 1, 7000 Fredericia
 • Carsten Niebuhrsgade 14, 1577 København V
 • Carsten Niebuhrsgade 49, København V
 • Hallssti 40, 8000 Aarhus C
 • Hjulmagervej 50, 9000 Aalborg
 • Indre Ringvej 35, 7000 Fredericia
 • Jernbanegade 2C, 7000 Fredericia
 • Lindevej 1, 8870 Langå
 • Lumbyesvej 34, 7000 Fredericia
 • Marienbergvej 4, 4760 Vordingborg
 • Otto Bussesvej 6, 2450 København SV
 • Otto Bussesvej 8A, 2450 København SV
 • Skovgårdgade 1A, 1C, 8000 Aarhus
 • Stationscentret 9, 4000 Roskilde
 • Stenvænget 1, 4000 Roskilde
 • Vasbygade 10, 2450 København SV

Hent folder

----------

Vejdirektoratet
Gælder for alle adresser undtagen lokaliteten "Kontorknudepunkt Kalvebod Brygge"

Hent folder

----------

Kontorknudepunkt Kalvebod Brygge
Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V

Hent folder

----------------------------

Klima-, Energi- Forsyningsministeriet
Forsyningstilsynet

[kommer i december]

----------------------------

Udlændinge- og Integrationsministeriet
Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Hent folder

----------------------------

Rigsrevisionen

Hent folder