Strategisk brug af studiearbejdspladser - en aktuel dansk undersøgelse

16 eksempler på studiearbejdspladser på danske universiteter viser, hvordan indretning og organisering af arbejdspladsen fremmer moderne læringsmetoder og mindsker frafald.

Undersøgelsen er udført af Signal Arkitekter i samarbejde med daværende Universitets- og Bygningsstyrelsen og er udkommet i januar 2008. Undersøgelsen var et led i Videnskabsministeriets Projekt Campus, som sætter fokus på de fysiske rammer for studiemiljøet og campusområder på landets universiteter.

Der er fokus på 16 aktuelle eksempler på studiearbejdspladser fra danske universiteter. Hvordan er de udført og udformet? Hvad har de kostet? Og hvilken læringsmæssig og social effekt har de? Endelig peger undersøgelsen på tendenser for indretningen af fremtidens studiemiljø, og hvilke udfordringer fremtiden byder på.

Håbet med dette materiale er at kunne levere inspiration til universiteter og rådgivere i udviklingen af fremtidige uddannelsesmiljøer i Danmark.