Vellykket licitation på Niels Bohr Bygningen

Bygningsstyrelsen har haft en gunstig licitation vedr. entrepriseudbud på Niels Bohr Bygningen, idet summen af delaftalerne holder sig indenfor den budgetterede økonomi.

25.07.2014

Tildelingskriteriet ved licitationen var laveste pris, og det er efter evaluering af tilbuddene besluttet at tildele kontrakterne til følgende tilbudsgivere:

Seks delaftaler (storentrepriser): 

  • E01  Aarsleff A/S
  • E02  OK Nygaard A/S
  • E03  Bravida A/S
  • E04  Instalaciones Inabensa, S.A.
  • E05  HS Hansen A/S
  • E06  MT Højgaard A/S

Magnetafskærmning:

  • E07 Compliance Engineering Ireland Ltd

Derudover har Byggeledelsen været udbudt som særskilt rådgiverydelse med tildelingskriteriet Det økonomisk mest fordelagtige Tilbud. Efter evaluering af tilbuddene er det besluttet at tildele opgaven til Grontmij A/S.

På baggrund af den vellykkede licitation regner Bygningsstyrelsen med at igangsætte byggeriet efter tidsplanen, dvs. ultimo august 2014.