Organisationsjustering og ny vicedirektør

05.12.2012

I februar 2012 blev Bygningsstyrelsen samlet under samme tag og vi kunne samtidig udmelde vores første organisering. Nu er der gået otte måneder og vi har høstet en masse erfaringer og har udarbejdet en strategi for styrelsens arbejde.

Det har betydet, at vi har foretaget en organisationsjustering bl.a. med henblik på en klar organisatorisk understøttelse af strategien, entydig opgaveplacering og bedre sammenhæng på tværs af organisationen.
Kunderne vil fortsat have faste kontaktpersoner og disse kontaktpersoner vil i langt de fleste tilfælde være de samme som tidligere.

For bedre at kunne håndtere et stigende antal opgaver, herunder genopretning af laboratorier på universiteterne, har vi oprettet en tredje byggeenhed og justeret opgaveplaceringen i de enheder, som varetager byggeopgaverne. Anniken Kirsebom er chef for Byggeri 1, Mette Carstad er konstitueret chef for Byggeri 2 og Signe Rahbek er chef for Byggeri 3. De kunder som berøres af denne justering vil få direkte besked.

Derudover har vi samlet administrationen af huslejebetaling m.v. for universitetsområdet og kontorområdet i samme enhed. De kunder som på baggrund heraf får ny kontaktperson vil ligeledes få direkte besked.
Det er desuden med stor glæde, at vi kan oplyse, at Christian Liebing tiltræder som ny vicedirektør i Bygningsstyrelsen den 1. december 2012.

Bygningsstyrelsens nye organisationsdiagram kan ses i menuen til højre. 
Hvis du som kunde har spørgsmål, er du selvfølgelig velkommen til at kontakte din kunderådgiver.