AAU, Nyt SUND

Nyt Sundhedsvidenskabeligt Fakultet på Aalborg Universitet

Selma Lagerløfs Vej, 9260 Gistrup Vis placering på kort
  • AAU, Nyt SUND - rendering af facaden AAU, Nyt SUND - rendering af facaden
  • AAU, Nyt SUND - Arkitektonisk koncept, rendering AAU, Nyt SUND - Arkitektonisk koncept, rendering
  • AAU, Nyt SUND - Luftfoto af området, rendering AAU, Nyt SUND - Luftfoto af området, rendering
  • AAU, Nyt SUND - Indgang, rendering AAU, Nyt SUND - Indgang, rendering

FAKTA

Bygherre
Bygningsstyrelsen
Bruger
Aalborg Universitet
Rådgiver
Indigo konsortiet
Budget
Ca. 500.000 mio. kr.
Areal
Ca. 24.000 m2
I brug
2021

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet bidrager til at forbedre befolkningens sundhed og velfærd gennem forskning, uddannelse og innovation, bl.a. i tæt samarbejde med Nyt Aalborg Universitetshospital (NAU). På Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet udføres forskning fra molekyle til samfund – både grundforskning og anvendt forskning.

Fakultetet har ambitioner om at være nyskabende inden for sundhedsvidenskabelige uddannelser og sundhedsvidenskabelig forskning. Der er 14 uddannelser på fakultetet blandt andet Medicin, Idræt, Sundhedsteknologi og Folkesundhedsvidenskab. Problembaseret læring i grupper er den pædagogiske tilgang til uddannelserne. Forskningen er som hovedregel organiseret i forskningsgrupper, og der er i tilknytning til forskningsprojekterne ofte samarbejde med offentlige og private virksomheder.

Det nye AAU SUND rummer ca. 24.000 m2 forsknings- og studiefaciliteter samt administrative funktioner for fakultetets to institutter: Institut for Medicin og Sundhedsteknologi og Klinisk Institut. AAU SUND opføres i tilknytning til Nyt Aalborg Universitetshospital (NAU) i Aalborg Øst, der også tegnes af rådgivergruppen Indigo.

Byggeriet indskriver sig i hovedstrukturplanen for NAU. Planen rummer samlet set et meget stort bygningsanlæg, der udgør en helt ny bydel, hvor hovedfunktionerne er disponeret i overskuelige enkelthuse. De indre sammenhænge spænder langt og samtidig varieret gennem den indre gade – bebyggelsens rumlige og flowmæssige rygrad, som sammenbinder hospital og universitetsstrøg.

 AAU SUND består af to lange atriumbygninger i 3 og 4 etager (SUND 1og SUND2), der bindes sammen af en mellembygning, som samtidig rummer ankomsten til fakultetet fra vest. Mod øst sammenbygges SUND 1 med NAU via et fælles foyerrum, der er den anden ankomst til AAU SUND.

Hovedgrebet i arkitekturen er den struktur, som skabes af atrierne – de to centrale rum, som alle kontorer, undervisningsrum, laboratorier mv. henvender sig mod, og de rum, der skaber ramme om husets flow. Atrierne er rummelige og fyldes af dagslys fra store ovenlysvinduer.

Målet med det nye byggeri er at understøtte et åbent, levende og dynamisk studiemiljø. En stor del af de studerendes tid foregår som gruppearbejde. Der er således lagt stor vægt på at etablere mange forskelligartede områder til studie og ophold i atriernes åbne rum, hvor også studerende og forskere kan mødes og udveksle viden. Overalt opstår nicher, mellemrum og zoner til ophold og studieareal. Nogle zoner vil være i det åbne rum på terrænfladen, andre er mere lukkede i nicher af forskellig karakter og størrelse, mens andre zoner igen etableres på gangbroer og fordelingsarealer. På den måde opnås en stor variation af rumligheder, der kan efterleve krav fra forskellige brugere til forskellige formål.