EAN, fakturering og CVR

Praktisk information om EAN-numre, fakturering og CVR-nummer

Fakturering

Fakturaer til Bygningsstyrelsen skal sendes elektronisk. Her finder du vejledning til, hvilket EAN nummer, du skal bruge, og et link til at sende din faktura.

IndFak 

Vores rådgivere kan logge på IndFak - statens faktureringssystem - og håndtere fakturaer vedrørende byggesager.

EAN-numre

 • EAN nr.: 5798009814227 (Statslige kontorejendomme - Ejendomsdrift og byggesager)

  Arbejde eller vedligehold udført på f.eks. politistationer, domhuse, i styrelser og ministerier. Byggesager på disse ejendomme.

 • EAN nr.: 5798000432888 (Universitets- og forskningsejendomme - Ejendomsdrift og byggesager)

  Arbejde eller vedligehold udført på f.eks. universiteter og andre højere læreanstalter. Byggesager på disse ejendomme.

 • EAN nr.: 5798009814234 (Huslejeopkrævning for privatejede lejemål samt øvrige fakturaer)

  Opkrævning af husleje og driftsudgifter fra private udlejningsvirksomheder, fakturaer vedr. kurser, konferencer, transport, overnatning, forplejning

  Alle udgifter, der ikke direkte kan henføres til arbejde udført på en bestemt ejendom.

Bygningsstyrelsens CVR-nummer

 • 58182516