Moderne kontorarbejdspladser på et slot

I februar 2019 flyttede Landbrugsstyrelsen ind i nye kontorer på Augustenborg Slot på Als i Sønderjylland, efter Bygningsstyrelsen havde gennemført en større ombygning og nænsom renovering af slottet med respekt for de kulturhistoriske værdier og den oprindelige arkitektur.

  • Kommitteret i Landbrugsstyrelsen Anders Munk Jensen og Jette Petersen direktør i Landbrugsstyrelsen. Kommitteret i Landbrugsstyrelsen Anders Munk Jensen og Jette Petersen direktør i Landbrugsstyrelsen.
  • Projektleder Peer Kvist fra Bygningsstyrelsen. Projektleder Peer Kvist fra Bygningsstyrelsen.
  • Renovering af loftsrum. Renovering af loftsrum.
  • Renovering af gang. Renovering af gang.
  • Trappe under renovering. Trappe under renovering.
  • Fornemme lokaler i Augustenborg. Fornemme lokaler i Augustenborg.
  • Moderne og nye mødelokaler i Augustenborg Slot. Moderne og nye mødelokaler i Augustenborg Slot.
  • Et udsnit af nogle af de nye kontorarealer på Augustenborg Slot. Et udsnit af nogle af de nye kontorarealer på Augustenborg Slot.

I efteråret 2015 fik Bygningsstyrelsen opgaven med at lokalisere 31 statslige institutioner i hele Danmark med i alt ca. 3.900 arbejdspladser som led i regeringens plan for 'Bedre balance – Statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder'.

En af de institutioner der skal flytte, er Landbrugsstyrelsen, der i flere år har haft de fleste arbejdspladser i Nyropsgade i hjertet af København. Landbrugsstyrelsen flytter samlet ca. 350 arbejdspladser til Augustenborg Slot på Als i Sønderjylland.

Kontorarbejdspladser på slottet

Bygningsstyrelsen har købt slottet og afsluttede i december 2018 arbejdet med at renovere og ombygge knapt 5.000 m2 i hovedbygningen til moderne og funktionelle kontorarbejdspladser.

Allerede maj 2016 etablerede Landbrugsstyrelsen de første arbejdspladser i Augustenborg. Bygningsstyrelsen hjalp her med at skabe de fysiske rammer for arbejdspladser i to sidebygninger samt midlertidige arbejdspladser i andre bygninger på slotsområdet.

Direktør i Landbrugsstyrelsen Jette Petersen siger om starten på samarbejdet:

"Jeg må indrømme, at da jeg i november 2015 første gang så Augustenborg Slot, hvor sengene fra det tidligere psykiatriske hospital og halvfyldte kaffekopper stadig stod fremme, så tænkte jeg; 'Hvordan skal vi nogensinde kunne få lavet det her om til moderne kontorarbejdspladser?' Men så tog vi fat sammen med Bygningsstyrelsen. Vi fik i et fint samarbejde lavet en businesscase for ombygningen og fik klarhed på tidshorisonten for både de midlertidige arbejdspladser og selve byggeprojektet. Det var vigtigt for os, så vi kunne give medarbejderne besked og begynde rekrutteringen af nye medarbejdere."

Glade for samarbejdet

Landbrugsstyrelsen har været glade for samarbejdet med Bygningsstyrelsen. Jette Petersen fortsætter:  

"Samarbejdet har været helt fantastisk. Bygningsstyrelsen har været entusiastiske, løsningsorienterede og har vist stor forståelse for vores behov. Vi er også glade for, at Bygningsstyrelsen har stillet op ift. nabomøder og samarbejdet med lokalsamfundet, som spiller en stor rolle for os på Augustenborg Slot. Vi havde nogle funktionsønsker til kravspecifikationen for ombygningen. Vi ville bl.a. gerne understøtte vores udbredte teamsamarbejde, have godt lys og god akustik i kontorlokalerne. Det er lykkedes flot i vores kommende kontorlokaler, synes jeg."

God inddragelse og fleksibilitet

Kommitteret i Landbrugsstyrelsen Anders Munk Jensen, der har ansvar for styrelsens andel i byggeprojektet siger:

"Vi ønskede en glidende overgang og en hurtig etablering af de midlertidige lokaler, så vi hurtigt kunne opbygge kompetencer hos vores nye medarbejdere. Vi føler os godt behandlet og godt inddraget af Bygningsstyrelsen. Vi er blandt andet glade for at være med på Bygherremøderne hver anden – tredje måned, og at Bygningsstyrelsen udviser stor fleksibilitet, så vi f.eks. selv kan tale med rådgivere og entreprenører, når der er brug for det."

Fredning skaber ekstraordinære hensyn

Augustenborg Slot er bygget i slutningen af 1700-tallet og er opkaldt efter hertuginde Augusta. Slottet er et af Danmarks flotteste barokslotte og er fredet. Det stiller store krav til ombygningen. Så Bygningsstyrelsen gør sig meget umage med at foretage renoveringen skånsomt og med stor respekt for stedets kulturhistorieske værdier og oprindelige arkitektur.

Bygningsstyrelsens projektansvarlige Peer Kvist siger:

"Slots- og Kulturstyrelsen har godkendt ombygningen og indretningen, hvor vi genskaber de oprindelige rumstrukturer og den gennemgående, hesteskoformet gang ind mod gården. Vi 'spoler filmen tilbage' og river næsten alt ned inde i bygningen. Vi fjerner bl.a. badeværelser til alle stuer fra det forhenværende hospital, reetablerer og pudser væggene op igen, og installerer nyt ventilationsanlæg. I 2018 installerer vi to nye elevatorer og nyt gelænder på trapperne, ligesom vi genskaber en række rum, der i fremtiden bl.a. skal rumme kontorer, tekøkkener og møderum. Overalt genanvender vi de oprindelige proportioner og farver fra slottet og slotskirken. Sort, hvid og messing på lamper, håndtag, riste mv. bliver de gennemgående farver."

Indflytning for medarbejdere og åbent for andre

I starten af 2019 kunne Landbrugsstyrelsens medarbejdere flytte ind i de nye, smukke kontorer i hovedbygningen. Samtidig er der fortsat arbejdspladser i sidebygningerne og flere andre bygninger på slottets område.

De unikke rammer på Augustenborg Slot vil også i fremtiden kunne bruges af lokalsamfundet. Der kan fortsat holdes koncerter på stedet, og kirken bruges som sognekirke. Det lille museum om slottet holdes fortsat åbent, ligesom der er planer om at etablere et lille museum om det tidligere psykiatriske hospital.

Endelig vil Bygningsstyrelsen i samspil med Landbrugsstyrelsen etablere en ny, kunstnerisk musik- og lydinstallation, der vil kunne nydes af alle besøgende på Augustenborg Slot.