SEA-reformen

Reform af Statens ejendomsadministration

Regeringen godkendte i november 2015 en reform af SEA-ordningen (Statens ejendomsadministration).

Reformen indeholder følgende hovedelementer:

  • Universiteternes husleje i SEA-lejemål nedsættes med ca. 20 pct. i 2020 for at gøre lejeniveauerne mere markedskonforme
  • Bygningsstyrelsen indfører løbende afskrivninger og reinvesteringer i laboratorier mv. fra 2020
  • Bygningsfornyelse og -vedligehold på undervisnings- og forskningsbygninger opprioriteres
  • Styrket samarbejde med universiteterne og øget fleksibilitet i SEA-ordningen

Projektet løber fra 2016 til 2020.