Akutte henvendelser

Info om akutte henvendelser i statsejendomme.

Der er etableret et beredskab, der hænger tæt sammen med skadeshåndteringen. Det er muligt at komme i kontakt med en medarbejder fra Bygningsstyrelsen uden for normal arbejdstid.

Tekniske og andre driftsalarmer samles hos Bygningsstyrelsens Vagtselskab (Stanley Security), så der er mulighed for at rykke ud i forbindelse med særlige forhold i risikobygninger såsom ministerierne.

Det er særligt disse hændelser og skader, der skal meddeles beredskabet

  • Trusler og terror
  • Brand
  • Vejrlig (storm/skybrud f.eks.)
  • Store skader på ejendommen (sprængt vandrør f.eks.)
  • Oversvømmelser

Det vil være Vagtselskabets opgave at bedømme hændelsen eller skadens omfang, og ud fra denne bedømmelse beslutte, hvad der yderligere skal foretages i sagen, f.eks. om BYGST skal kontaktes straks.

Beredskab

Stanley Security
Smedeland 15
DK - 2600 Glostrup

Tlf. kontrolcentral: 7611 7308
Fax: 4343 0550