Bygningsstyrelsens Årsrapport 2012

I går udkom Bygningsstyrelsens første årsrapport. Rapporten vidner om et højt aktivitetsniveau og tilfredsstillende resultater.

11.04.2013

Vurdering af årets resultat

På baggrund af en samlet vurdering af de faglige og økonomiske resultater vurderes det, at årets resultat er tilfredsstillende.
En gennemgående tendens er, at der har været et meget højt aktivitetsniveau i Bygningsstyrelsen i 2012, som ikke mindst skyldes en stor aktivitet på byggeområdet. Årets resultat vidner derfor om, at styrelsen har kunnet holde gang i driften sideløbende med styrelsens flytning til Valby og fusionsprocessen, hvilket i særdeleshed er positivt.

Fokusområder i 2013

Årsrapporten ser også frem. Bygningsstyrelsens vision er at være det foretrukne valg for kunder og stat i 2017. For at leve op til visionen skal styrelsen levere overbevisende og konkurrencedygtige løsninger til sine kunder, samt tilgodese statens og samfundets langsigtede interesser i forhold til omkostningsniveauer og energi- og byggepolitiske målsætninger.
En af de ting, der vil blive prioriteret højt i det kommende år er at styrke samarbejdet med universiteterne, og optimere den service som styrelsen tilbyder dem. På nuværende tidspunkt er der forberedt en ændring af SEA-ordningen samt en række initiativer, som skal lede til bedre samspil med universiteterne. 
Derudover vil indsatsområderne: 1) Kunder, 2) Byggeri, 3) Energi, 4) Data – Viden – Erfaringer og 5) Organisation og Arbejdsplads, danne rammen om Bygningsstyrelsens arbejde i det kommende år.
Et andet område som Bygningsstyrelsen også fortsat vil fokusere på er Offentlig-Privat-Partnerskaber.  
Der vil fortsat være fokus på økonomisering og kunder, der ifølge årsrapporten er pejlemærker og forudsætninger for Bygningsstyrelsens virke og succes.

Klimaregnskab vidner om ambitiøs indsats

Det er styrelsens strategi at begrænse CO2-emissionen så meget som muligt. For at leve op til dette er der blevet taget en række besparende tiltag i løbet af det forgangne år: Flytning til nyt energirigtigt domicil, automatisk tænd/sluk på elektriciteten, automatisk weekend-lukning, energirigtige vinduer, hybrid ventilationssystem og brug af videokonference.
Ved at flytte ind i det nye energirigtige domicil i Valby, har Bygningsstyrelsen reduceret sit energiforbrug med 25 procent.
I 2012 har Bygningsstyrelsen udledt 189,2 tons CO2, hvilket svarer til 0,92 tons pr. medarbejder.

Ifølge årsrapporten indebærer fremtidens fokusområder for styrelsen løbende forbedringer og tilpasninger for fortsat, at kunne reducere CO2-udledningen.

Her kan du læse Bygningsstyrelsens Årsrapport 2012