Kunsthelhedsplan Campus Holmen

Den første Kunsthelhedsplan med forslag til placering af billedkunst i det offentlige rum er en plan for Campus Holmen der rummer de kunstneriske uddannelser på Kunstakademiets Arkitektskole, Statens Teaterskole, Rytmisk Musikkonservatorium og Den Danske Filmskole.