Overflader i laboratoriemiljøer

Denne rapport er en opdatering og erstatning af rapporten "Laboratorieerfaringer 2012".

Bilag 1 og 2, overfladematrix for henholdsvis gulve og bordplader, kan downloades som excel-ark til egen udfyldelse.