Vedligeholdelse og reparation af basisinstallationer

Tilbage til oversigten

Der udbydes en kontrakt om vedligeholdelse og reparation af tekniske basisinstallationer på Bygningsstyrelsens ejendomme og komponenter/anlæg, der geografisk er placeret øst for Storebælt (Sjælland og Bornholm). Alle ejendommene og komponenterne/anlæggene er oplistet i ejendoms- og komponentoversigten vedlagt kontrakten som bilag 1. Kontraktens varighed er 6 år (72 måneder). Der henvises i det hele taget til kontraktens bestemmelser. Vejledning til udbudsproceduren findes under afsnit VI.3.