Bygningsstyrelsen søger på vegne af SKAT oplysninger om ledige kontorlokaler i Roskildeområdet

14.10.2014

Bygningsstyrelsen ønsker på vegne af SKAT at leje eller købe kontorlokaler på i alt ca. 9.000 m2 beliggende i Roskildeområdet. Lokalerne skal være beliggende nær offentlig transport og gerne tæt på indfaldsveje.

Indretning

Lokalerne skal kunne rumme ca. 400 medarbejdere. Lokalerne skal indeholde fleksible lokaleløsninger til et kontormiljø hovedsageligt med åbne kontorfaciliteter, mødelokaler samt diverse opholdsarealer. Lokalerne skal så vidt muligt være beliggende i én samlet bygning. Lokalerne skal overholde gældende energikrav og skal i øvrigt selvsagt overholde gældende lovgivning (handicaptilgængelighed, arbejdsmiljø mv.) Lokalerne skal have et godt indeklima, der understøtter åbne kontor-faciliteter, både med hensyn til ventilation, akustik og dagslys. Der skal være ca. 15 parkeringspladser til tjenestebiler og gerne et større antal parkeringspladser til kunder og medarbejdere.

Ibrugtagningstidspunkt:
De nye lokaler skal gerne kunne tages i brug nyistandsat primo 2017. Tidsplanen kan justeres nærmere, afhængig af det konkrete projekt.

Indlevering af materiale

Bygningsstyrelsen ønsker at modtage materiale senest fredag den 31. oktober 2014.

Materialet bedes sendt digitalt til:
Merete Kandborg Rye, Bygningsstyrelsen, rye@bygst.dk

Materialet skal som minimum indeholde:
Placering (adresse, by), det maksimale lokaleareal, husleje kr. pr. m2/årligt, skatter og afgifter kr. pr. m2/årligt, forbrug (anslået) kr. pr. m2/årligt og det samlede antal mulige p-pladser.

Henvendelse kan rettes til:
Merete Kandborg Rye, Bygningsstyrelsen
T: 4170 1103, e-mail: rye@bygst.dk