Energibesparelser er lavthængende frugter!

Der er et stort potentiale for energibesparelser i større ejendomme og offentlige bygninger. Bygningsstyrelsen har i samarbejde med HOFOR alene på Slotsholmen høstet årlige besparelser på varmeregningen på 15 procent, svarende til 1,2 millioner kroner.

30.09.2014

Bygningsstyrelsen og HOFOR inviterede den 29. september i Fællessalen på Christiansborg til arrangementet ”Den enkle vej til energibesparelser”. Budskaberne var klare: Der er stadig et potentiale for energibesparelser i større ejendomme og offentlige bygninger og i et omfang, så det kan mærkes både på klimaregnskabet og i form af kontante besparelser.

Varmeforbruget er et godt sted at starte og midlerne er en god kombination af intelligent styring med afsæt i smarte web-værktøjer og indsamling af forbrugsdata, der kan skabe overblik og være udgangspunkt for styring af varmen og efterfølgende prioritering af, hvor det kan betale sig at lave egentlige energirenoveringer.

Klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen opfordrede deltagerne til at sætte fart på energispareindsatsen:

Finansministeriets røde bygning er en god målestok for, hvor langt vi kan komme med simple metoder, der reducerer energiforbruget i bygninger. Her har Bygningsstyrelsen og HOFOR bevist, at der for små penge er lavthængende frugter i form af store besparelser at hente.  I dag bruger finansministeriet 20 pct. mindre energi end i 2011 og det er sket alene ved at overvåge og analysere energiforbruget og reagere hurtigt på varsler om vind og vejr, sagde Rasmus Helveg Petersen og opfordrede til at gå i gang med konkrete energispare-aktiviteter.

Ministeren blev suppleret af teknisk konsulent i Bygningsstyrelsen, Bjarne Dalgaard, der fortalte, at det på Slotsholmen på tre år er lykkedes samlet at spare 2.200 MWH svarende til 15 procent af varmeforbruget.

- Slotsholmen er ikke det nemmeste sted at lave intelligent energistyring. Her er kirker, museer, arkiver og kontorer, men ved at gå fra et samlet varmestik til 145.000 m2 bygningsmasse til 30 decentrale stik, så har vi fået et helt andet grundlag for at styre varmeforbruget. Hvis intelligent energistyring kan give så gode resultater her, så er det muligt alle steder, lød budskabet fra Bjarne Dalgaard.

Ledelsesmæssigt fokus

Erfaringerne fra HOFORs og Bygningsstyrelsens arbejde med energibesparelser på Slotsholmen kan i stor udstrækning udbredes til andre kontorejendomme og offentlige bygninger, men det kræver, at indsatsen prioriteres, også på ledelsesniveau. Det konstaterede administrerende direktør Lars Therkildsen, HOFOR.

- En af de vigtige erfaringer vi har gjort undervejs er, at uden ledelsesmæssig fokus og værktøjer til at skabe overblik, opnår vi ikke de ønskede besparelser. Ledelsen skal holde fokus på at skabe resultater. Derigennem bliver værdien af det arbejde som driftspersonalet udfører synligt, lød budskabet fra Lars Therkildsen.

Hæder til ildsjæl

Ildsjæle blandt driftspersonalet er en anden forudsætning for at høste besparelser. Det understregede teknisk direktør i HOFOR, Per Jacobsen.

- Intelligent energistyring er i høj grad afhængig af dygtige og arbejdsomme driftsfolk, der formår at anvende værktøjerne bedst muligt – og som også kan tænke videre og tage initiativer, sagde Per Jacobsen og afslørede derefter, at modtageren af prisen ”Den Gyldne Termostat” netop er en ildsjæl, nemlig ejendomstekniker Peter Reppien, der er ansvarlig for varmeanlægget på Amalienborg. Han fik ros og anerkendelse for sit store arbejde med at optimere energiforbruget på Amalienborgs 9 varmecentraler.