Vejledning for Bygningsstyrelsens arbejde med totaløkonomi i statsbyggesager

Denne vejledning henvender sig til Bygningsstyrelsens projektledere og eksterne rådgivere, der skal gennemføre nybygnings-, tilbygnings-, ombygnings-, moderniserings- og vedligeholdsprojekter, hvor der stilles krav til totaløkonomiske vurderinger jf. gældende regler.

Vejledningen angiver, hvordan Bygningsstyrelsens projektledere, tilknyttede tekniske
rådgivere samt deltagere i projekt- og totalentreprisekonkurrencer skal gennemføre,
redegøre for, og dokumentere foreskrevne totaløkonomiske vurderinger og beregninger.

Vejledningen er fra november 2016 og er en revision af den tidligere vejledning fra december 2015.

Vejledning med bilag i word- (docx) og excel- (xlsm) formater kan rekvireres hos Bygningsstyrelsens Karsten Hjorth Hansen