Kontrakt om havedrift, renhold og vinterberedskab, Sjælland

Tilbage til oversigten

Der udbydes en kontrakt om havedrift, renhold og vinterberedskab for Sjælland. Samlet er der tale om 15 af Bygningsstyrelsens ejendomme, der geografisk er placeret på Sjælland. Kontrakten indeholder standard- og periodisk pleje samt mulighed for ekstraarbejder. Det samlede areal af arbejderne andrager ca. 40 ha. Ejendommene er oplistet i bilag til kontrakten. Kontrakten vil løbe i 25 mdr. Kontrakten indeholder mulighed for forlængelse med ét år ad gangen i op til to år. Der henvises til udbudsmaterialets indhold, herunder kontraktens nærmere indhold.