Bygningsstyrelsen gennemfører innovativ laboratorierenovering

  • Et kig ind i et laboratorie Et kig ind i et laboratorie
  • Forskernes fællesområde Forskernes fællesområde
27.08.2013

Afdelingen for Celle- og Metabolismeforskning på Biomedicinsk Institut på Københavns Universitet gennemgår i øjeblikket en gennemgribende laboratorierenovering. Renoveringerne har flere formål, nemlig at reducere af energiforbruget, optimere arealanvendelsen, og skabe PVC-frie miljøvenlige laboratorier. Forskere, studerende og ansatte kan derfor se frem til topmoderne forskningsfaciliteter, når laboratorierne står færdige i 2016.

Reduceret energiforbrug

Laboratorierenoveringen skal også bidrage til en driftsmæssig reducering af energiforbruget, uden at man går på kompromis med sundhedsmæssige aspekter i laboratorier. I laboratorierne på Biomedicinsk Institut er der etableret separat udsugning ved enheder, der muliggør neddrosling af ventilation efter arbejdstid, samt styring af ventilation med et grundskifte på 6 gange i timen i dagtimerne og 2 gange i timen udenfor normal arbejdstid. I de tilhørende kontorområder er ventilationen slukket om natten. Disse nye tiltag bidrager til en betragtelig reduktion af energiforbruget.

Plads til videndeling

Det ny renoverede laboratorium skal også skabe grobund for videndeling. På Biomedicinsk Institut laboratorierne er der nemlig etableret et fællesområde for de tre forskergrupper, som muliggør interaktion og vidensdeling til gavn for forskningen. Indretningen gør nemlig, at forskningsenhederne frit kan interagere med hinanden.

Brug af PVC-frie materialer

Bygningsstyrelsen har i de seneste år arbejdet på at få gennemført etablering af PVC-fri gulvbelægning i laboratorier. Det har dog været en udfordrende opgave, der har krævet mange undersøgelser af forskellige gulvmaterialer. Dette skyldes, at der i laboratorier stilles meget høje krav til gulvmaterialer og deres egnethed til forskning, da laboratorierne skal klassificeres og godkendes. Det har været kutyme at anvende PVC-holdig vinyl i laboratorier, da det er holdbart og modstandsdygtigt overfor de forsøg der udføres i laboratorierne. Det har dog vist sig, at et gummigulv er et langt bedre alternativ, da det ikke indeholder phthalater, halogener og aldehyder.

Afdelingen for Celle- og Metabolismeforskning

På instituttet forskes der i en samlet forståelse af organernes udvikling og samspil ved sygdomme som fedme, diabetes, metabolisk syndrom, hjerte-kar lidelser, nyresygdomme, mave – tarm sygdomme samt cancer. Afdelingens forskning har fokus på virkningerne af fysisk aktivitet og inaktivitet på metabolisme og hormonproduktion i muskler, fedtvæv, lever, hjerne, og blodkar hos raske og metabolisk syge personer.