Åbne kontorer: Gode råd til en medarbejderinddragende proces

Det er en gennemgribende forandring for en organisation at flytte fra enmandskontorer ud i et mere åbent lokalelayout, og forandringen er ikke kun fysisk. Organisationen påvirkes på mange niveauer, både hvad angår arbejdsmåder, ledelsesroller og medarbejderskab. Det er et af de vigtigste elementer for trivsel og effektivitet i en lokaleløsning, at der er gennemført en god proces.