Bygherrevejledningen

Det offentlige er en stor og professionel bygherre og de offentlige initiativer på byggeriets område har en tendens til at brede sig til den samlede byggesektor. Derfor er det vigtigt, at det offentlige som bygherre forsøger at optimere sine arbejdsgange mest muligt.

Bygherrevejledningen indgår som del af et bredere Bedste Praksis-initiativ, som skal tilskynde til en højere grad af videndeling mellem de offentlige bygherrer, så de offentlige bygherrer kan lære af hinandens gode erfaringer.

Bygherrevejledningen er en form for håndbog over hele byggeprocessen for offentlige bygherrer. Den gennemgår de regler, der gælder for opførelse af byggeri, og indeholder derudover gode råd og erfaringer, ikke mindst om selve byggeprocessen, som er nyttige ved især større byggeopgaver.

OBS
Afsnit 6.2.5 i vejledningen "Valg af rådgivere ved projektkonkurrence" er revideret i 2012.