Fremtidens universitet

Vidensindsamling og skitserende programanalyse.

Fremtidens Universitet er en inspirationsbog for universiteter og rådgivere. Bogen viser ideer til planlægning, programmering og udformning af de fysiske rammer på universiteterne. Bogen svarer på et behov for at få viden om hvordan man skaber fysiske rammer, som tilgodeser universiteternes nye krav om større mangfoldighed i studie, arbejds- og samarbejdsformer.

Bogen indeholder en videns- og eksempelsamling på undervisningsrum på nyere danske og udenlandske universiteter. Denne viden er brugt som baggrund for en skitserende programanalyse, hvor fem arkitektfirmaer sammen har fremstillet et idekatalog af muligheder. Dette katalog tænkes anvendt som et redskab for bygherre, brugere og rådgivere, når der skal drøftes nyt universitetsbyggeri eller modernisering af det eksisterende.

Der hører en CD-rom med uddybende materiale og skitser til bogen.

Bogen udkom i 2003.