24 nye byretter

Retskredsreformen trådte i kraft 1. januar 2007 og betød, at de hidtidige 82 byretskredse blev sammenlagt til 24 nye retskredse.

Dermed fik Bygningsstyrelsen (dengang Slots- og Ejendomsstyrelsen) en udfordrende opgave: At sikre at Danmark får de retsbygninger, der giver de bedst mulige rammer for fremtidens retshandlinger og retsvæsenets daglige arbejde.

Arbejdet med at skaffe bygninger til de 24 nye byretter har været spændende og udfordrende. Resultatet er, at det danske retsvæsen har fået en række arkitektoniske vartegn. Fra smukke, historiske retsbygninger, over kreative eksempler på, hvordan tidligere lagerhaller, fabrikker eller kontorbygninger kan genbruges og ombygges til præsentable retsbygninger til en række nyopførte, moderne retter.