ROB - Rådet for Offentlige Bygherrer

Rådet for Offentlige Bygherrer (ROB) blev etableret i 2007.

Formålet med Rådet for Offentlige Bygherrer er at udveksle tekniske, juridiske, administrative og økonomiske erfaringer mellem byg- og driftsherrerne.

Rådet består af repræsentanter fra statslige, almene, regionale og kommunale byggeadministrationer, herunder Bygningsstyrelsen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening.

Bygningsstyrelsen er formand og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen næstformand.

Under "Procedure" kan du læse nærmere om proceduren for møder.