Danmarks første energipassive politistation

Den nyrenoverede politistation i Vejle har fået certifikat på sin status som passivhus. Det skete ved (gen)indvielsen onsdag den 18. juni

01.07.2014

Vicedirektør i Bygningsstyrelsen Kristian Lyk-Jensen stod for den officielle del af indvielsen. I sin tale lagde han bl.a. vægt på, at selvom der er tale om en meget omfattende energirenovering fra energiklasse E til A2 (Passivhus), så er der ikke tale om raketvidenskab. Ved at kombinere allerede kendte løsninger, er der skabt basis for de gode resultater, som nu gør, at bygningen har fået certifikat som passivhus.

Sparer 80 % på varmeforbruget

Ved projekteringen af energirenoveringen har Bygningsstyrelsen både lagt vægt på at opnå et ekstremt lavt energiforbrug, samtidig med at hensynet til indeklimaet og bygningens brugere har vejet tungt. Ud fra disse to hensyn er de tekniske løsninger lagt fast:

  • Samtlige vinduer er udskiftet med nye, effektive lavenergivinduer med tilhørende effektiv solafskærmning. Om sommeren afskærmer man bygningen for solens varme og om vinteren tillader man solen at ”hjælpe til” med opvarmningen af bygningen. På den måde minimerer man behovet for hhv. opvarmning og køling, og man sikrer en mere stabil indetemperatur til gavn for indeklimaet.
  • Det eksisterende ventilationsanlæg er blevet optimeret, og der er etableret en naturlig forvarmning og køling af ventilationsluften via vandrette jordslanger, som er lagt ud i terrænet. På tagene er der solceller, hvorved politistationen har fået CO2 neutral el. Hele stationens elforbrug kommer fra solcellerne.
  • Desuden er der foretaget en omfattende isolering af ydervæggene og klimaskærmens tæthed, og af mindre løsninger kan bl.a. nævnes ny, effektiv lysstyring og automatisk sluk af computere.

Ved den gennemgribende energirenovering af bygningen bliver varmeforbruget reduceret med over 80 %, og politistationen har reduceret sit CO2 udslip, samt varme- og el-behovet ganske betragteligt. Vel at mærke med økonomisk rentable midler.

Certificeret passivhus

Søren Pedersen fra passivhus.dk har stået for beregningerne af husets fremtidige energiforbrug, og står på baggrund af disse beregninger bag certificeringen af bygningen, som nu klassificeres som passivhus. Passivhus.dk har gransket tegninger og beregninger og gennemført kontrolbesøg på byggepladsen. Læs mere på passivhus.dk