Commisioning på Mærsk Bygningen

Mærsk Tårnet set fra Blegdamsvej. Mærsk Tårnet set fra Blegdamsvej.

Mærsk Bygningen er et nybyggeri på Københavns Universitet ved Panum på Nørrebro og skal bruges til undervisning og forskningslaboratorier på det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Bygningen bliver omkring 75 m høj med et samlet areal på 42.700 nye m2 og kommer til at koste ca. 1.543 mio. kr. Byggeriet er under opførelse og forventes taget i brug medio 2016.

Projektet har fra programmering været forudsat gennemført med en commissioningproces, som løbende er blevet konkretiseret. Commissioningprocessen på Mærsk Bygningen har haft særlig fokus på at sammentænke og koordinere på tværs af fag, rådgiver og entreprenør og på udvalgte kritiske områder, herunder blandt andet råhus, VVS og el/CTS. Endelig forventes det også i denne byggesag, at der træffes beslutning om, at bruge Bygningsstyrelsens paradigme for energiperformancetest. Processen har bidraget til at driftsherren, som er Københavns Universitet, er blevet inddraget i byggeprocessen på et tidligt tidspunkt, og der er skabt god sammenhæng mellem anlægsfasen og driftsfasen.