Digitale kunstværker bygget ind i KUA2

Indvielse af permanente digitale kunstværker på KUA2

Eva Kochs værk, Time is a river Eva Kochs værk, Time is a river
23.09.2013

Fire kunstværker blev indviet d. 20.9, da Det Humanistiske Fakultet holdt den officielle åbningsceremoni af KUA2. Tre af værkerne er nogle af Bygningsstyrelsens første færdige digitale værker som bygningsintegreret kunst af permanent karakter.

Et brusende vandfald over fem etager, et parallelt trappeløb og en 27 m høj højtaler i durchsichten er nogen af de kunstgreb, der forener det digitale univers med den fysiske virkelighed. Eva Koch, Tumi Magnusson og Jakob Kierkegaard er kunstnerne bag de digitale værker på tre af KUA2's fire hovedtrapper. På Trappe 16.1 har kunstnerduoen Vinyl Terror og Horror har dekonstrueret trappen og skabt en musisk komposition af stemninger og rytmer, der giver hvert trappeløb sit særpræg eller tema.

Som offentlig bygherre afsætter Bygningsstyrelsen midler til kunstnerisk udsmykning med den hensigt, at kunsten skal tilføre en ekstra dimension til bygningens arkitektur og oplevelsen af den. Udsmykningen prioriteres i bygningens offentlige arealer. På KUA2 er det hovedtrapperne langs Læringsgaden, som er valgt som genstand for bearbejdning. Bygningsintegreret kunst betegner værker, der både er stedsspecifikke og fysisk integreret i bygningen. Typisk er det værker af analog karakter som vægmalerier, skulpturer, bearbejdning af glaspartier, interiør og flader, men på KUA2 har man som noget nyt valgt at fokusere på værker med lyd og billede. Derfor inviterede kunstudvalget fire kunstnere, som spænder dette felt ud og giver fire bud på, hvordan en tur op og ned ad trapperne skal opleves.

På Trappe 10.1 ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier har Jakob Kierkegaards installeret en højtaler som trappens naturlige omdrejningspunkt. Instituttets aktiviteter samt det universelle udtryk i kærligheden kulturer imellem har inspireret Kierkegaard til lydværket, der sagte afspiller kærlighedssange på 22 forskellige sprog, blandet med lydbidder fra forskellige lokaliteter verden over. Værket 'Love' understreges af ordet kærlighed på sanskrit, arabisk, kinesisk og græsk, som bogstaveligste forstand er bøjet i neon på de fire reposer. Dette er bare ét af de nye værker, der – ligesom de andre, kræver beskuerens tilstedeværelse over tid for at blive oplevet på rette vis.

Værkerne har været i drift siden februar, men blev formelt indviet i fredags, hvor KU HUM inviterede kunstnerne, ansatte, studerende og samarbejdspartnere til officiel åbningsceremoni.

Alle værkerne kan opleves dagligt i KUA2's almindelige åbningstid.