Garantistillelse ABT 18

Entreprenørgaranti i medfør af ABT 18 § 9