Green Lighthouse er Danmarks første certificerede bæredygtige bygning

09.03.2012
Green Lighthouse er Danmarks første CO2-neutrale offentlige bygning og et vellykket eksempel på offentligt-privat samarbejde. Nu er bygningen også Danmarks første certificerede bæredygtige bygning. Bygningen har opnået LEED guld-certificering som den første bygning i Danmark. Næste skridt er en certificering efter den nye danske certificeringsordning for bæredygtige kontorbyggerier, DGNB Denmark.

To år efter Green Lighthouse på Københavns Universitet har åbnet dørene til Danmarks første CO2-neutrale offentlige bygning som et vellykket eksempel på offentligt-privat samarbejde, er bygningen nu også blevet Danmarks første certificerede bæredygtige bygning. Green Lighthouse har fået LEED guld-certificering.

LEED-certificeringen er en amerikansk metode til at bedømme bygningers bæredygtighed. Certificeringen vedrører fem områder, hvorunder man definerer og bedømmer en bygnings bæredygtighed; grund og placering, vandforbrug, energiforbrug, materialer og indeklima. Green Lighthouse har opnået 68 point og har dermed fået guld-certificeringen.

”Når Green Lighthouse bliver Danmarks første certificerede bæredygtige bygning, er det et vigtigt signal om, at innovative samarbejder mellem offentlige institutioner og private virksomheder kan skabe unikke resultater på det grønne område. Og så vil guldmedaljen givet højne forståelsen og interessen for bæredygtighedscertificeringer i byggebranchen. Det er vigtigt, i og med at bygninger i Europa står for 40 % af den samlede CO2-udledning, så der er et enormt potentiale for forbedringer,” siger Klima-, Energi- og Bygningsminister Martin Lidegaard (R).

Green Lighthouse, som har været genstand for stor interesse siden første spadestik, er et bidrag til Københavns Universitets mål om at blive et af de grønneste campusområder i Europa. Samtidig har den proces, der blev sat i gang med LEED-certificeringen, været med til at starte en dialog om en bredere og mere holistisk dansk bæredygtighedsordning.

Inspiration til dansk certificering

Partnerne bag Green Lighthouse, der består af repræsentanter fra Bygningsstyrelsen under Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, Københavns Universitet, VELUX, VELFAC, CCO, COWI og Københavns Kommune, tænkte en mulig LEED-certificering ind allerede i projekteringen af Green Lighthouse. Dengang fandtes der ikke et dansk certificeringssystem til bæredygtige kontorbyggerier. Green Lighthouse blev bygget som demonstrationsbyggeri i forbindelse med klimakonferencen COP15 i København i 2009 med stærkt fokus på energiforbrug og vedvarende energi. Samtidig var der i partnerskabet fokus på monitorering af bygningens faktiske energiforbrug for derved at kunne optimere bygningen.

”Det er regeringens ambition, at Danmark er helt i front på det grønne område. Gode intentioner gør det dog ikke alene. Det vigtigste er de initiativer, som konkret omstiller samfundet. Green Lighthouse er sådan et konkret initiativ på alle parametre – og nu er det også certificeret for det,” siger Klima-, Energi- og Bygningsminister Martin Lidegaard (R).

Næste skridt: DGNB Denmark

Green Lighthouse er også blevet udvalgt til at deltage i pilotprojektet om at opnå den nye danske DGNB Denmark-certificering, som bliver tildelt i midten af 2012. DGNB Denmark er karakteriseret ved, at alle bæredygtighedsaspekter medtages – også de sociale, de økonomiske og de klimamæssige.

Målet med at deltage i denne certificering er at opnå en optimal bygning – også når det kommer til bæredygtighed. Det er forventningen, at DGNB Denmark i højere grad end LEED favner bæredygtighedsbegrebet i forhold til danske forhold. Der vil efterfølgende være fokus på at sammenligne de to ordninger, deres processer og resultater, for at kunne vurdere, hvilken værdi de giver både ejer og lejer.

Fakta

Green Lighthouse er Danmarks første offentlige CO2 neutrale byggeri. Huset er en 950 m2 rund, grøn bygning, hvor det Naturvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet holder til. Green Lighthouse er de studerendes hus.

· Bygherre: Bygningsstyrelsen, under Klima,- Energi- og Bygningsministeriet  
· Bruger: Københavns Universitet
· Strategisk Partner: VELUX og VELFAC
· Totalentreprenør: Hellerup Byg
· Arkitekt: Christensen og Co. Arkitekter A/S
· Ingeniør: COWI
· Størrelse: 950 m2
· Byggeår: 2008-2009

Læs mere om Green Lighthouse på: http://greenlighthouse.ku.dk.

LEED er en forkortelse af Leadership in Energy and Environmental Design.

Generelt vægtes indeklima med 15 %, energi med 35 %, grund og placering med 26 %, materialer med 14 % og vandforbrug med 10 %.

Green Lighthouse har opnået 68 point i LEED-certificeringen. Her skal 60 point til for at opnå guld- og 80 for at opnå platinum-certificering.

DGNB-Denmark er en ny certificeringsordning under DGNB, som analyserer en bygning ud fra de tre dimensioner, der tilsammen giver et billede af bæredygtigheden: Miljøet, Det sociale, Økonomi.

Det betyder, at det ikke blot er energiforbruget og materialerne, der analyseres, men også indeklimakomfort, kunst og bygningens rumlige fleksibilitet.

De forskellige bæredygtige tiltag i DGNB-Denmark-certificeringen vægtes på følgende vis:

  • Miljømæssig kvalitet (22,5 %)
  • Økonomisk kvalitet (22,5 %)
  • Social kvalitet (22,5 %)
  • Teknisk kvalitet (22,5%)
  • Proceskvalitet (10 %)
  • Grunden og placeringens kvalitet (uden for hovedkarakteren, men skal angives)

EUPD: Partnerne bag Green Lighthouse er også gået sammen i Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprojekt (EUPD), der følger bygningens energiforbrug, og der afrapporteres i september 2012. Derfor overvåges energiforbruget tæt, og der bliver fulgt nøje op på de fejl og uregelmæssigheder, huset har været ramt af i opstartsfasen. I og med at husets partnere deltager i EUDP-projektet, sikres det, at der er løbende dialog mellem husets partnere og optimal monitorering.

Kontakt

Hvis du vil vide mere, så kontakt en af partnerne:

Bygningsstyrelsen er bygherre for Green Lighthouse, har finansieret byggeriet og ejer huset. Styrelsen har ledet byggeprocessen og været med til at opstille kravene til bygningens energikoncept og arkitektur. Bjarne Dalgaard, Bygningsstyrelsen, bda@bygst.dk, +45 4170 1211.

Københavns Universitet er husets brugere. Universitetet har været en af initiativtagerne bag huset og har været med i hele byggeprocessen, hvor universitetet bl.a. har været med til at udforme kravspecificeringer til byggeriet. Jacob Sølling, Københavns Universitet, Rektorsekretariatet, jacs@adm.ku.dk, +45 3532 2630/ +45 2875 2630, www.groencampus.ku.dk

Københavns Kommune har deltaget som aktiv partner i processen. Den tætte og præcise dialog mellem Københavns Kommune og bygherre m.fl. i en tidlig fase har optimeret processen omkring  myndighedsbehandlingen. Rikke Houkjær, Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, rih@okf.kk.dk, +45 3366 2295.

VELUX og VELFAC er visionspartnere i Green Lighthouse, og har bidraget med ekspertkompetencer, teknologier og produkter, som har haft essentiel betydning for byggeriets energibalance og indeklima. VELUX har desuden fungeret som projektleder for styregruppen. Ghita Borring, VELUX presse, press@velux.com,    +45 4516 4808 / +45 5114 0887, www.velux.com/modelhome2020. Christina Hauberg Rasmussen, VELFAC marketing, cr@velfac.dk, +45 7628 8535/+45 2962 4091. 

COWI har ydet ingeniørrådgivning på Green Lighthouse og har stået for bl.a. energiberegninger og bæredygtighedscertificeringer. Michael Nielsen, COWI, msn@cowi.dk. +45 4597 2531/+45 5132 3715.